Tävlingsregler Motala Basket Cup 2024

För åldersgrupperna:

Flickor

2007/2008, 2009, 2009, 2011, 2012/2013

Pojkar

2007/2008, 2009, 2010, 2011, 2012/2013


Spanska Inkastregler gäller under Motala basket cup.

Vid inkast på egna planhalvan behöver inte domaren checka bollen, inkastaren kan starta spelet omedelbart. Enbart det försvarande laget som får inkast kan begära byte. Godkänns byte så kan båda lagen byta.


Fair play

Motala Basket Cup tillämpar fair play som bland annat innebär att man inte försöker "krossa" andra lag.

Vid ledning med 20 poäng MÅSTE man backa till halvplan i försvar. Likaså måste dispenser användas på ett schysst sätt.

På samma sätt vill vi att samtliga lag, ledare & publik visar respekt för varandra och att fair play tillämpas i övrigt uppträdande mot varandra.

I övrigt tillämpas Svensk Baskets regler.

Cupkansliet tar gärna emot exempel på fair play ni stöter på under cupen


Dispens

Dispens för spelare (överårig eller andra skäl): se under fliken "turneringsinfo/dispenser".

Spelare måste ha spelat minst 2 matcher i gruppspelet för att få deltaga i slutspelet.

En spelare får inte spela i flera lag i samma åldersgrupp


Speltider

Matchtiden är effektiv tid 2 x 12 minuter.

Förlängning 3 minuter.

Halvtidspausen är 3 minuter.

Under de sista 2 minuterna av matchen stoppas klockan. Samma gäller även i förlängning.


Time out

Time out får tas 1 gång/halvlek och lag. En (1) Time out får tas i förlängningen (gäller ej vid sudden death). Time outer får inte användas i sudden death.


Oavgjort resultat

Vid oavgjort resultat tillämpas 3 minuter förlängning

Är det oavgjort resultat även efter förlängningen tillämpas sudden death. Även straffkast är avgörande i sudden death.  Sudden death startas med uppkast.

Pilen avgör vilket lag som ska börja förlängningen genom att göra inkast från sidlinjens mittpunkt på motsatt sida från sekretariat.


Zonförsvar

Zonförsvar är tillåtet i 2007/2008, 2009 och 2010.

Zonpress på främre planhalvan är inte tillåtet i 2011, 2012 /2013 gruppen.   


24-sekunder

24 sekunders regeln tillämpas och bedöms av domarna själva om det inte finns 24 sekunders-klocka i hallen. Domaren informerar när det är 10 och sekunder kvar.


Lagfoul

Lagfoul gäller efter 5 foul, dvs straffkast från foul 6 (såvida det ej är en offensiv foul).


Bollstorlek

Ta med egna bollar till uppvärmningen!

Matcherna i Motala Basket Cup spelas med följande storlekar:

  • Pojkar 07-10 spelar med stl. 7
  • Flickor 07-13 spelar med stl. 6
  • Pojkar 11-13 spelar med stl. 6


Dunkförbud

Gäller under hela turneringen. Före, under och efter match.

Domarna har rätt att utdöma en teknisk foul för varje spelare eller ledare som dunkar.

Föreningen vars spelare dunkar sönder en korg kommer att faktureras ev. Kostnader för att laga korgen.


Tabell

Seger ger 2 poäng och förlust ger 1 poäng.

Om flera lag hamnar på samma poäng gäller, mellan berörda lag:

När två lag hamnar på samma slutpoäng, används kriterier enligt nedanstående ordningsföljd för att fastställa placering.

1. Vinst i inbördes möte

2. Inbördes poängskillnad

3. Inbördes mest gjorda poäng gjorda poäng

4. Total Målskillnad

5Totalt Antal gjorda poäng

6. Lottning

Matchställ

Om lagen har lika tröjfärg byter bortalaget tröjor.

Tag därför med två olikfärgade ställ.


Uppvärmning

Ingen tid garanteras för uppvärmning på planen. Tidsschemat är pressat.

Ta med egna bollar till uppvärmningen !

Antal matcher

Vi strävar efter att alla lag får spela minst 4 matcher.


Protester

Lag kan inlämna protest mot något man anser strida mot gällande regler.

Protest ska inlämnas omedelbart eller senast en timme efter avslutad match. En protestavgift är bestämd till 500 kronor per protest. Avgiften ska betalas när protesten lämnas in till tävlingskansliet. Avgiften återbetalas om protesten godkännes. Har avgift inte erlagts kommer protesten inte att behandlas.

Inlämnade protester behandlas av Motala Basket Cups disciplingrupp.


  Lag som deltar i flera grupper

Om något lag vill delta i flera grupper måsteman kunna spela matcher samtidigt i båda grupperna. Vi kan inte garantera att det inte blir matcher i båda grupperna samtidigt.


Priser

  • Pokal samt medaljer delas ut till 1:an & 2:an i slutspelet.

  • Pokal delas ut till 3:an i placeringsmatcher.


Övrigt

Deltagare som begår brottslig handling i något arrangemang som arrangeras av MB kommer att omedelbart avstängas och i förekommande fall även polisanmälas. Deltagaren kommer vidare att rapporteras till sitt basketdistrikt för vidare åtgärder.

All förtäring av alkohol i hallarna, logi är förbjuden. Det är också förbjudet att röka inomhus och vid entréer.

Lag som lämnar WO under turneringen faktureras en straffavgift på 1500 kr per WO match.